|
Σουλίου 182 Πετρούπολη
| |

EXHIBITION STANDS

Isopipe

by gjouvi |9 Δεκεμβρίου 2020 |0 Comments

Exhibition Name: Mce

Exhibition Date:

Exhibition Stand Area:

Exhibition City:

Nestle

by gjouvi |9 Δεκεμβρίου 2020 |0 Comments

Exhibition Name: Κτηνιατρικό

Date: October 2008

Exhibition Stand Area: 80

City: Rhodes

Advartia

by gjouvi |9 Δεκεμβρίου 2020 |0 Comments

Exhibition Name: ENERGY – PHOTOVOLTAIC

Exhibition Date: October 2009

Exhibition Booth Area: 150

Exhibition City: ATHENS

Ssmart

by gjouvi |9 Δεκεμβρίου 2020 |0 Comments

Exhibition Name: DEFENDORY

Date of Exhibition: October 2006

Exhibition Stand Area: 25

Exhibition City: Athens

Vianex

by gjouvi |9 Δεκεμβρίου 2020 |0 Comments

Exhibition Name: CPHI

Exhibition Date: 2009

Exhibition Stand Area: 40

Exhibition City: Madrid

Famar

by gjouvi |9 Δεκεμβρίου 2020 |0 Comments

Exhibition Name: CPHI

Exhibition Date: 2009

Exhibition Booth Area: 64

Exhibition City: Madrid

Demo

by gjouvi |9 Δεκεμβρίου 2020 |0 Comments

Exhibition Name: CPHI

Exhibition Date: 2009

Exhibition Stand Area: 63

Exhibition City: Madrid

Alapis

by gjouvi |9 Δεκεμβρίου 2020 |0 Comments

Exhibition Name: CPHI

Exhibition Date: 2009

Exhibition Stand Area: 252

Exhibition City: Madrid

Boeing

by vkasimidis |5 Φεβρουαρίου 2020 |0 Comments

Exhibition Name: Itu

Date of Exhibition: 2002

Exhibition Stand Area:

Exhibition City: Hong Kong

Καλώς ήρθατε !
Στείλτε μέσω της εφαρμογής WhatsApp