|
Ρεθύμνης 22 Περιστέρι
| |

Genesis

Όνομα Έκθεσης: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ημερομηνία Διεξαγωγής Έκθεσης: Οκτώβριος 2009

Επιφάνεια Εκθεσιακού Περιπτέρου: 48

Πόλη Διεξαγωγής Έκθεσης: Κρήτη